Aritmetik - Potensform

I detta avsnitt går jag igenom vad potensform är för något och vilka potensregler som gäller. Det är jättebra om du lär dig dessa potensregler eftersom det kommer att minimera risken för att du räknar fel.

 

youtu.be/xAyzjw-Kpw0