Räta linjer i vardagssammanhang

I länken nedan får du lära dig hur vi använder den räta linjen i vardagliga situationer.