Geometri: Omkrets och area ink cirkeln

I detta avsnitt går jag igenom omkrets och area på olika geometriska figurer inklusive cirkeln.