Formel, värdetabell och graf

I länken nedan får du lära dig hur formel, värdetabell och graf hänger ihop och hur vi använder dessa.