Primtal - grunder och delbarhet

I denna genomgång går jag igenom vad ett primtal är, hur vi kan del aupp ett sammansatt tal i primtalsfaktorer och vilka delbarhetsregler vi har.