Geometri - Enhet och enhetsomvandling

I detta avsnitt går jag igenom vad enheter och enhetsomvandling är.