Algebra - Ekvationer med olika nämnare

I denna genomgång går jag igenom ekvationer med olika nämnare och två olika metoder, en med MGN och en med korsvis multiplikation: