Geometri - Enhetsomvandling

I detta avsnitt går jag igenom hur jag tänker i enhetsomvandling med begreppen area- och volymenhetsomvandling.

youtu.be/YhYuL0DXfyg