Funktioner - Exponentialfunktioner

I detta asvnitt går jag igenom vad exponentialfunktioner är och hur vi kan se att vi har en exponentialfunktion.