Sannolikhet, grunderna.

I denna genomgång går jag igenom vad sannolikhet är och hur du kan räkan på detta.