Funktioner - linjär funktion

I detta avsnitt går jag igenom vad en linjär funktion är och vad som menas med y=kx+m.