Algebra: Ekvationer med problemlösning

I denna genomgång går jag igenom hur vi kan använda oss av ekvationer vid problemlösning.