Funktioner - Koordinatsystem

I detta avsnitt går jag igenom vad ett koordinatsystem är och varför vi behöver kunna det.