Procent - procentuella förändring

I detta avsnitt går jag igenom vad procentuell förändring är och hur vi använder oss av en förändringsfaktor för att räkna med procent.

 

youtu.be/wYzb-oyE52o