Statistik & sannolikhetslära - medelvärde, median och typvärde

I detta avsnitt går jag igenom vad medelvärde, median och typvärde är samt hur du räknar ut detta.