Funktioner - Exponentialfunktioner

I detta asvnitt går jag igenom vad exponentialfunktioner är och hur du kan räkna med detta. Jag repeterar även förändringsfaktor eftersom det är nödvändigt när du ska räkna på exponentialfunktioner.