Proportionalitet

I länken nedan får du lära dig vad proportionalitet är och hur vi kan se det på en rät linje.