Funktioner - Funktionsbegreppet

I detta avsnitt går jag igenom vad funktioner är och på vilka sätt vi kan presentera en funktion.