Funktioner - Formel, värdetabell & graf

I detta avsnitt går jag igenom vad formel, värdetabell och graf är. Jag förklarar hur du ska tolka en formel för att rita en linje med hjälp av en värdetabell.