Digitala verktyg

I länken nedan får du lära dig hur vi kan använda oss av digitala verktyg frö att rita upp grafer (Desmos).