Aritmetik - Bråkräkning, kort sammanfattning

Bild på den genomgång du tittat på: