Aritmetik - Primtal

I detta avsnitt går jag igenom vad ett primtal är och hur vi kan undersöka om det är ett primtal.