Algebra: Lösa ekvationer mha balansmetod

I denna genomgång går jag igenom hur vi löser en ekvation med hjälp av balansmetoden.