Algebra - Uttryck med parenteser

I denna genomgång går jag igenom uttryck med parenteser och hur vi multiplicerar in i parenteser. Du kommer även att få ett värdefullt tips att komma ihåg när vi multiplicerar parenteser.