Proportion

I denna genomgång går jag igenom vad proportion är och hur vi kan räkna med detta.