Aritmetik - Kvadrater och kvadratrötter

I denna genomgång går jag igenom vad kvadrater och kvadratrötter är samt hur vi räknar med det.