Räkna med negativa tal

I denna genomgång går jag igenom tallinjen, hur vi räknar med bråk med alla räknesätt inklusive potenser med negativ bas.