Sammanfattning del 1

I detta avsnitt går jag igenom hur du lätt kan skriva olika tal i rätt storleksordning, räkneordningen med en minnesregel (PDMAS) och multiplikation med decimaltal och slutligen går jag igenom negativa tal.

Genomgång del 1:

youtu.be/guXRnKRE_B4

Repetition grundskolans matematik