Procent del 3

I detta avsnitt går jag igenom hur vi kan räkna på lån, ränta och amortering och vad detta betyder.