Sammanfattning del 2

I detta avsnitt går jag igenom procent och tips på hur du kan tänka för att räkna på rätt sätt, ekvationer vad det är för något och hur vi löser en ekvation, medelvärde, median & typvärde och till sist går jag igenom hur vi kan räkna ut vinklar i olika geometriska figurer om vi får några vinklar i uppgiften.

Genoomgång: 

youtu.be/kC0f5VabA5U

Repetition grundskolans matematik