Aritmetik - primtal

I detta avsnitt går jag igenom vad ett primtal är och hur du undersöker om talet är ett primtal.