Ekvationssystem

I denna genomgång går jag igenom grafisk lösning och algebraisk lösning av ekvationssysem samt vad det är att lösa ett ekvationssystem. Den algebraiska metod som används heter ersättningsmetoden eller substitutionsmetoden.