Funktion, koordinatsystem och graf

I denna genomgång går jag igenom hur vi behlver en funktion för att kunna göra en värdetabell med koordinatsystem så vi kan rita en graf.