Sammanfattning del 4

I detta avsnitt fortsätter jag att gå igenom omkrets & area på en cirkel. Därefter går jag igenom begreppet volym och hur du kan räkna på volymen av olika geometriska figurer. 

Genomgång:

youtu.be/eHKU2CNjTtc

Repetition grundskolans matematik