Algebra - Uttryck och mönster

I denna genomgång går jag igen vad ett uttryck är och hur vi hittar ett uttryck med hjälp av ett mönster eller samband.