Funktion, värdetabell och y = kx + m

I denna genomgpng går jag igenom funktion som ger en värdetaell och hur vi ritar en linje i ett koordinatsystem.