Balansmetoden för ekvationslösning

I denna genomgång går jag igenom hur vi löser en ekvation med hjälp av balansmetoden. Lär dig den eftersom du har stor nytta av metoden även i kurserna på gymnasiet i matematik.