Algebra - förenkling

I detta avsnitt går jag igenom hur vi kan förenkla ett uttryck för att minimera risken till att räkna fel. Jag går även igenom en viktig regel då det är ett minustecken framför en parentes - vad händer då vi tar bort parentesen?

youtu.be/i6xf4r0gRBI