Aritmetik - Räkna med potenser

I denna genomgång går jag igenom vad en potens är och hur vi räknar med potenser.