Längdskala, areaskala och volymskala

I denna genomgång går jag igenom längdskala, areaskala och volymskala.