Enhetsomvandling

I detta avsnitt går jag igenom hur jag tänker med enhetsomvandling i area- och volymenheter.