Enhetsomvandling

I detta avsnitt går jag igenom hur jag tänker med enhetsomvandling i area- och volymenheter. 

youtu.be/YhYuL0DXfyg