Procent och ekvationer

I denna genomgång går jag igenom procent och hur vi kan göra en ekvation i procentuppgifter. Kolla gärna genomgångarna på procent och förändringsfaktor innan då det är bra kunskaper att ha med sig till denna genomgång.