Ekvationer med flera nämnare

I denna genomgång går jag igenom två metoder för att lösa ekvationer med flera nämnare, MGN och korsvis multiplikation: