Aritmetik - tal i potensform

I detta avsnitt går jag igenom vad potensform är och vilka potensregler som finns. Detta för att du ska minimera att räkna fel.