Aritmetik - räkneordning

I detta avsnitt går jag igenom i vilken ordning du ska ta olika räknetecken när det finns flera i uppgiften. Du får en minnesregel av mig för att komma ihåg i vilken ordning du ska ta räknesätten.