Tillämpning linjära funktioner - rörlig, fast och proportionalitet

I denna genomgång går jag igenom vad rörlig och fast kostnad är samt hur vi utifrån ett problem får fram en funktion och en graf. Jag går även igenom hur vi kan se om en graf är en proportionalitet.