Aritmetik - Bråk, sammanfattning

Bild på inspelad genomgång du tittat på: