Aritmetik - delbarhet

I detta avsnitt går jag igenom vad delbarhet är och hur du kan använda små kknep för att se om två tal är delbara med varandra. Jag går även igenom vad en siffersumma är och hur du kan använda detta i delbarhet.