Aritmetik - Bråkform del 1

I detta avsnitt går jag igenom bråkform, decimalform samt förkortning & förlängning av bråk.